klasse van uitzending.. post-it

Eerste symbool  A3E
 • A = dubbelzijband
 • C = Restzijbandmodulatie
 • F = Frequentiemodulatie
 • G = Fasemodulatie
 • H = Enkelzijband (SSB) met volledige draaggolf.
 • J =  Enkelzijbandmodulatie
 • N = Ongemoduleerde draaggolf
 • R = Enkelzijband met gedeeltelijk onderdrukte draaggolf of draaggolf met variabel niveau
Tweede Symbool A3E

1 = Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij GEEN gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

2 = Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij WEL gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

3 = Een enkel kanaal met analoge informatie.

Derde Symbool A3E
 • A = Morse Telegrafie welke bedoeld is om op het gehoor opgenomen te worden
 • B = Morse Telegrafie bedoeld voor automatische opname
 • C = Facsimilé (fax), het overbrengen van stilstaand beeldmateriaal
 • D = Datatransmissie
 • E = Telefonie
 • F = Televisie
 • N = Geen modulatie aanwezig of constante toon

Hou er rekening mee dat Fax geen datatransmissie is, maar een beeldtransmissie.

Toegestane klassen van uitzending:
Door middel van spraak: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E, G3E
Door middel van Morse-telegrafie: A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A, G2A
Door middel van automatische telegrafie: A1B, A2B, F1B, F2B, J2B
Door middel van data-overdracht F1D, F2D, P2D
Door middel van Beeldoverdracht Fax, SSTV A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, G1C, G2C, G3C
ATV A3F, C3F, F3F