slowscan freqs

Slowscantelevisie

(afgekort SSTV) is een vorm van televisie die wordt gebruikt door zendamateurs.
stuurt men meestal beelden met kleur met resolutie 320×256, wat dan ongeveer 2 minuten duurt. Hierdoor is het dus alleen geschikt voor stilstaande beelden.
Door de lage snelheid is het signaal geschikt om over een normaal spraakkanaal te versturen zoals een radiozender met een audio-bandbreedte van 3 kHz. Hierdoor is SSTV zelfs geschikt om over de HF-banden te worden verstuurd.

SSTV is eind 1957 ontwikkeld door Copthorn MacDonald (YV2CM).

De eerste apparatuur werd in de herfst van 1957 getest op de 11 meterband. De eerste gepubliceerde beschrijving van het systeem was het artikel in twee delen in QST, dat in de augustus- en septembernummers verscheen.[1]
Naast SSTV is er ook nog ATV, amateurtelevisie, dat voldoet aan de normen voor “normale” tv-zenders. Met ATV wordt wel een bewegend beeld uitgezonden.

 

 

 

SSTV kan uitgezonden worden in verschillende “modi”. Robot, Martin en Scottie zijn de meest bekende en gebruikte. In Europa gebruikt men meer Martin en in de Verenigde Staten en Japan gebruikt men vaker Scottie.

Modus Resolutie Tijd
Zwart/wit 160×120 8 sec
Robot24 160×120 24 sec
Robot36 320×240 36 sec
Robot72 320×240 72 sec
AVT90 320×240 90 sec
Scottie1 320×256 110 sec
Scottie2 320×256 71 sec
ScottieDX 320×256 269 sec
Martin 1 320×256 114 sec
Martin 2 320×256 58 sec

Er zijn nog vele andere modi, maar deze worden bijna nooit gebruikt.

Een ontvangstrapport, bij SSTV ook wel RSV-rapport genoemd, wordt vaak verzonden bij het antwoorden van een oproep. RSV staat voor Readability (leesbaarheid), Signal Strength (signaalsterkte) en Video Quality (beeldkwaliteit).

Leesbaarheid
Dit wordt weergegeven door een getal van 1 tot 5, waarbij R1 totaal onleesbaar is en R5 zonder moeite leesbaar is.
Signaalsterkte
Dit wordt weergegeven als een getal van 1 tot 9, dit is meestal eenvoudig af te lezen van het ontvangsttoestel tijdens het ontvangen van het beeld. S1 is een zeer zwak signaal dat nauwelijks boven de ruis uitkomt, terwijl S9 een zeer sterk signaal is dat 256 keer sterker is dan S1.
Video
Dit is de kwaliteit van het ontvangen beeld. Met andere woorden hoeveel ruis er zit in het ontvangen beeld. Dit wordt weergegeven door een getal van V1 tot V5, waarbij V5 is ruisvrij is en V1 meer ruis dan beeld.

De maximumscore die aan een ontvangen beeld kan gegeven worden, is dus R5, S9 en V5. Dit doet men in één getal, bijvoorbeeld: “AB1CDE 595 de FG2HIJ”. Hier geeft FG2HIJ een score van R5, S9 en V5 aan AB1CDE, wat dus wil zeggen dat FG2HIJ het beeld perfect ontvangen heeft met een sterk signaal.

70 cm: (FM)

430.950 MHz SSB SSTV Call Freq. 

1.25 metres: (FM)

223.850 MHz 1.25m Band SSTV Call Freq. 

2 metres: (FM)

145.500 MHz 2m Band SSTV Call Freq. 
145.600 MHz 2m Band SSTV Call Freq. 
144.550 MHz SSB SSTV Call Freq. 

6 meters: (FM)

50.680 MHz 6m Band SSTV Call Freq. 
50.950 MHz SSB SSTV Call Freq. 

10 metres: (USB)

28.680 MHz 10m Band SSTV Call Freq.

11 metres: (USB)

27.700 MHz France, Australia
27.420 MHz Australia
27.235 MHz Northern Ireland

12 metres: (USB)
Every day 24.975 MHz

15 metres: (USB)

21.340 MHz 15m Band SSTV Call Freq.

17 metres: (USB)

 

20 metres: (USB)

14.230 MHz 20m Band SSTV Call Freq.
14.233 MHz 20m Band SSTV Call Freq.
14.240 KHz Europe SSTV Call Freq.

30 metres: (USB)

10.132 MHz – Use narrow mode MP73N

40 metres: (LSB) 

7.033 MHz 40m Band SSTV Call freq.
7.171 MHz 40m Band SSTV Call Freq.
7171 KHz Europe DIGITAL SSTV Call Freq.
7040 KHz Europe SSTV Call Freq. (7043)

80 metres: (LSB)

3845 KHz 80m Band SSTV Call Freq.
3730 KHz Europe Call Freq.
3733 KHz Europe DIGITAL SSTV Call Freq.

160 metres: (LSB)

1890 KHz 160m Band SSTV Call Freq.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *