Q- Codes uitgelegd

Nederlandse vertaling
QRA Wat is de naam van uw station? Mijn station heet… Stationsnaam
QRB Wat is de afstand tussen onze stations? De afstand tussen onze stations is… Afstand
QRG Wat is mijn frequentie? Uw frequentie is…. Frequentie
QRL (formeel) Is deze frequentie in gebruik? Deze frequentie is in gebruik Bezet
QRL (informeel) Bent u op het werk? Ik ben op mijn werk. Werk
QRM Heeft u last van storing? Ik heb last van storing. Storing veroorzaakt door apparaten of mensen
QRN Heeft u last van atmosferische storing (natuurlijke storing zoals onweer) Ik heb last van atmosferische storing. Stroring met natuurlijke oorzaken
QRO Zal ik mijn vermogen verhogen? Ik verhoog mijn vermogen Groot vermogen
QRP (formeel) Zal ik mijn vermogen verkleinen? Ik verlaag mijn vermogen. Laag vermogen
QRP (informeel) Kinderen (de kleintjes)
QRQ Kunt u sneller seinen? Ik zal sneller seinen Hoge seinsnelheid
QRS Kunt u langzamer seinen? Ik zal langzamer seinen Lage seinsnelheid
QRT Zal ik stoppen met zenden? Ik stop met zenden. Ophouden.
QRV Bent u verschikbaar? Ik ben beschikbaar. Op luisteren
QRU Heeft u nog informatie voor mij? Ik heb nog informatie voor u Informatie
QRX Wanneer roept u mij weer? Ik roep u om… korte tijd er mee ophouden
QRZ Door wie wordt ik opgeroepen? Wat!
QSA Wat is de sterkte van mijn signaal? Uw signaal is… Signaalsterkte
QSB Heeft u last van fading? Ik heb last van fading. Fading, zwakker en sterker worden van het signaal
QSL Kunt u de ontvangst bevestigen. Ik bevestig de ontvangst. ontvangstbevestiging.
QSO Kunnen wij rechtstreeks met elkaar werken? Wij kunnen rechtstreeks met elkaar werken. Verbinding tussen 2 stations
QSP Wilt u mijn bericht doorsturen? Ik stuur uw bericht door. Doorsturen
QRQ Heeft u een dokter in de buurt? Ik heb een dokter in de buurt. Dokter
QSY Zal ik van frequentie veranderen? Ik verander van frequentie. Frequentie veranderen
QTH Wat is uw locatie? Mijn locatie is… Locatie

Engelse Vertaling
QRA What is the name of your station?
 
QRG Will you tell me my exact frequency?
 
QRH Does my frequency vary?
 
QRI How is the tone of my transmission?
 
QRJ Are you receiving me badly?
 
QRK What is the intelligibility of my signals?
 
QRL Are you busy?
 
QRM Is my transmission being interfered with?
 
QRN Are you troubled by static?
 
QRO Shall I increase power?
 
QRP Shall I decrease power?
 
QRQ Shall I send faster?
 
QRS Shall I send more slowly?
 
QRT Shall I stop sending?
 
QRU Have you anything for me?
 
QRV Are you ready?
 
QRW Shall I inform ___ that you are calling?
 
QRX When will you call me again?
 
QRZ Who is calling me?
 
QSA What is the strength of my signals?
 
QSB Are my signals fading?
 
QSD Is my keying defective?
 
QSG Shall I send ___ messages at a time?
 
QSK Can you hear me between you signals ?
 
QSL Can you acknowledge receipt?
 
QSM Shall I repeat the last message which I sent you?
 
QSN Did you hear me on ___ kHz?
 
QSO Can you communicate with ___ direct or by relay?
 
QSP Will you relay to ___?
 
QSR Do you want me to repeat my call?
 
QSS What working frequency will you use?
 
QSU Shall I send or reply on this frequency?
 
QSW Will you send on this frequency? I am going to send on this frequency.
 
QSX Will you listen to … (call sign(s) on …  … kHz (or MHz))?
 
QSY Shall I change to another frequency?
 
QSZ Shall I send each word or group more than once?
 
QTA Shall I cancel message number ___?
 
QTC How many messages have you to send?
 
QTH What is your location?
 
QTR What is the correct time?